Integratieve kindercoaching

Kinderen leiden, zo zeggen we, een onbezorgd leven. Ze hebben nog geen echte zorgen en weten niet wat stress is. Hoe anders is echter de werkelijkheid. Ook kinderen kunnen piekeren en stress ervaren. Kunnen minder goed in hun vel zitten. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te signaleren en actie te ondernemen.

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten

Integratieve kindercoaching kan deze kinderen helpen die niet lekker in hun vel zitten. Door veel met het kind te praten en te spelen moet duidelijk worden wat het kind dan precies als storend ervaart en kan het verder geholpen worden. Doel van integratieve kindercoaching is dat kinderen zich weer gelukkig gaan voelen en weer beter gaan functioneren. Centraal tijdens het coachingstraject staan het bevorderen van het zelfvertrouwen en zeker ook de zelfstandigheid van je kind.

Kind staat centraal tijdens deze manier van coaching

Omdat je kind zelf het beste weet wat er aan de hand is, staat je kind ook nadrukkelijk centraal tijdens de integratieve kindercoaching. Kinderen weten bewust of onbewust wat voor hen de oplossing voor een probleem kan zijn. Integratieve kindercoaching moet kinderen bewust maken van andere mogelijkheden of oplossingen die er voor het probleem zijn. Tijdens de integratieve kindercoaching wordt door de behandelaar op verschillende manieren naar je kind gekeken. Ook wordt onderzocht wat de verklaring kan zijn voor de problemen die een kind ervaart.

Gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Integratieve kindercoaching kan heilzaam werken als er sprake is van problemen waarbij gevoelens en ervaringen in combinatie met de omgeving een rol kunnen spelen. Je moet dan denken aan lichamelijke klachten als buik- en hoofdpijn, eczeem en ook astmatische klachten. Verder kan het tot uiting komen in aangeleerde probleem gewoontes als nagelbijten en duimzuigen. Integratieve kindercoaching kan ook toegepast worden als er gedragsproblemen in de vorm van woedeaanvallen, stelen en liegen aan de orde is, zoals dit ook geldt bij ontwikkelingsproblemen en emotionele problemen zoals angst, traumaverwerking en rouwverwerking.

Plan van aanpak en ouder advies

Nadat deze manier van kindercoaching in vijf sessies is toegepast waarin de therapeut onderzoek doet naar de belevingswereld van het kind, volgt een oudergesprek. Dan ook zal de behandelend therapeut een plan van aanpak presenteren en geeft hij advies aan de ouders. Is het coachingstraject in de laatste fase aanbeland dan komt het kind vaak zelf met het voorstel het traject af te ronden. Dat is vaak ook het signaal dat het doel van deze coaching bereikt is.

Kinderoefentherapie voor kinderen

Kinderen? Die rennen, vallen, kruipen en klimmen, voetballen en leren snel fietsen. Dat kunnen ze gewoon, dat doen ze gewoon. Ze bewegen volop en blijven mede daardoor gezond. Door te bewegen worden de zintuigen geprikkeld en de spieren sterk en ontwikkelen de kinderen zich op motorisch vlak. Soms echter ontstaat er stagnatie in de motorische ontwikkeling van een kind en is kinderoefentherapie noodzakelijk.

Extra aandacht

Stagneert de motorische ontwikkeling van een kind, dan moet daar simpelweg extra aandacht aan besteed worden. Een kinderoefentherapeut weet alles van de motorische ontwikkeling van het kind zoals deze therapeut ook op de hoogte is van de ontwikkeling van bewegings- en houdingsgedrag van kinderen. En dus weet een therapeut waar een kind met een minder ontwikkelde motoriek behoefte aan heeft.

Kinderoefentherapie

De therapie sluit naadloos aan bij de vaardigheden die in het dagelijks leven nodig is en toepast. Spelen neem een belangrijke plaats in binnen het dagelijks leven van kinderen en dus is dat tijdens de therapie niet anders. De therapeut gaat dus klimmen en springen met het kind, net als knippen en knutselen activiteiten zijn die tijdens de therapie plaatsvinden. Een achterstand in de motorische ontwikkeling kan diverse oorzaken hebben Zo kunnen diagnoses als autisme en ADHD er de oorzaak van zijn. Soms is de oorzaak ook niet goed te achterhalen.

Houding

De therapeut zal in eerste instantie de motorisch ontwikkeling monitoren en in kaart brengen en vervolgens maatwerk bieden en aan de slag gaan met het houden van evenwicht, de grove motoriek, hand- en balvaardigheid en schrijven. Ook ruimtelijke oriëntatie en houding komen aan bod. De bevindingen van de kinderoefentherapeut worden uiteraard vastgelegd en besproken met de ouders. De therapeut brengt ook advies uit en komt met een behandelman op maat.

Mensendieck

Mensendieck kan zo’n behandelmethode zijn, een methode die bestaat uit een systeem van oefeningen die klachten aan houdings- en bewegingsapparaat moeten zien te verlichten. De Mensendieck-methode richt zich met name ook op gedagsverandering. Centraal tijdens de behandeling staat het optimaliseren van de houding en de manier van bewegen. Voor Mensendieck hoeft in de meeste gevallen geen gebruik gemaakt te worden van fitnessapparaten. Met tamelijk simpele maar zeer functionele oefeningen kunnen de klachten op duurzame wijze verholpen worden. Bij Mensendieck is de belangrijkste rol weggelegd voor het kind zelf, die zelf ziet, ervaart en oordeelt wat voor hem of haar de juiste houdings- of beweegverandering en houding is.

De oefeningen kunnen zonder toezicht thuis worden bijgehouden en hoeven gaandeweg niet onder toezicht van een arts te worden uitgevoerd. Mensendieck geldt als een therapie die voor een blijvende verandering zorgt én een therapie waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor de therapeut maar voor de patiënt zelf.

Klik hier voor meer informatie