De burn out klachten en symptomen

Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die last hebben van een burn out. Hierbij gaat het meestal om een overspannen gevoel en dat je nergens genoeg energie voor over hebt. De meeste mensen hebben dan ook het gevoel opgebrand te zijn. Meestal kan je nergens de motivatie meer voor vinden en gaat alles wat moeizaam. Als je een lange tijd in een negatieve situatie zit, waar je niet zo snel uit kunt komen, kan je al heel snel problemen krijgen met stress. Te lang met stress zitten, kan ook tot een burn out lijden. Het is daarom ook heel belangrijk om stress serieus te nemen en er iets tegen te doen. Kom zo snel mogelijk met een oplossing als je er last van hebt, of zoek het beste hulp als het zelf niet zo goed lukt.

Stress is niet heel onnatuurlijk, en kan het al snel komen als je met vervelende situaties te maken hebt. Maak jezelf alert en ga snel op zoek naar oplossingen. Door te veel en te vaak stress kan je snel geestelijk en lichamelijke spanningsklachten krijgen. Bij iedereen zit het natuurlijk weer anders en ervaart iedereen stress op een andere manier. Het herkennen van de symptomen van stress is belangrijk om snel te kunnen handelen.

Burn out

Herken de klachten van een burn out

 

Net zoals iedere mentale ziekte heeft ook burn out bepaalde klachten en symptomen. Hierdoor kan je snel herkennen of je er ook last van hebt. Toch komt het nog vaak voor dat mensen het niet snel herkennen en er lang mee rondlopen zonder dat ze het door hebben. Ook heb je verschillende soorten en is het niet bij iedereen helemaal gelijk.

 

Zo heb je ook 3 verschillenden types symptomen van een burn out. Dat zijn de psychische symptomen, de lichamelijke symptomen en de gedragssymptomen. Het kan ook goed zijn dat je er misschien wel meerdere tegelijk hebt en is het belangrijk om er zo snel mogelijk iets tegen te doen. Bij de lichamelijke symptomen heb je snel last van vermoeidheid, slapeloosheid, lichamelijke pijnen, slechte eetlust, en ben je ook nog eens vatbaarder voor ziektes.

Bij de psychische symptomen heb je last van uitputting en een opgebrand gevoel. Je hebt sneller last van concentratieproblemen, je bent depressief, hebt geheugenproblemen en een laag zelfbeeld. Bij de gedragssymptomen van een burn out presteer je minder en maak je meer fouten en ga je sociale contacten steeds meer uit de weg.

Wat zijn de burn-out symptomen

Burn Out

Als je een burn-out krijgt, dan ben je over het algemeen veel te laat en dat wil je natuurlijk komen. Om deze reden zullen we in dit artikel het kort hebben over de symptomen die te relateren zijn aan het hebben van een burn-out. Hierdoor weet je wanneer je aan de bel moet trekken. Het is goed om op tijd aan de bel te trekken. Je wilt echt niet dat je er achter komt als je al een burn-out hebt. Mocht je naar aanleiding van onderstaande nog vragen hebben, dan is het zeker verstandig om contact op te nemen met jouw huisarts of een specialist op het gebied van burn-outs. Je wilt echt niet dat je dit krijgt.

 

De symptomen van een burn-out

Burn-out wordt echt gezien als een ziekte en ook hierbij zijn een aantal mentale kenmerken waarbij de ziekte wordt herkend. Het is echter wel goed om hier ook naar te kijken en dan vooral naar de lichamelijke symptomen. Hieronder zullen we puntsgewijs een aantal punten bespreken die te relateren zijn aan een mogelijke burn-out. Mocht je meerdere symptomen herkennen, dan is het zeker aan te raden om contact op te nemen met een specialist.

* Bij burn-out zie je vaak dat het begint met vermoeidheid. Je bent heel erg vermoeid en uitgeblust. Ook heb je het gevoel dat je minder energie hebt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om deze reden is het zeker aan te raden om contact op te nemen met een specialist. In veel gevallen begint het met vermoeidheid. 

* Wat je ook vaak merkt is dat slapeloosheid een rol speelt. Dit is natuurlijk niet fijn, want tijdens je slapeloosheid ga je veel nadenken wat je moet doen om jouw leven weer op rol te zetten en dat wil je natuurlijk niet.

* Daarnaast zie je ook vaak dat het lichaam een stuk zwakker wordt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan sneller vatbaar voor ziektes en lichamelijk pijnen. Dit is natuurlijk enorm vervelend. Als je merkt dat je dit in combinatie hebt met bovenstaande symptomen, dan is het aan te raden om direct contact op te nemen met een specialist.

 

Mocht je een combinatie zien van bovenstaande symptomen, dan is het zeker aan te raden om contact op te nemen met een specialist op het gebied van burn-out. Je wilt echt niet dat je merkt dat je er te laat achterkomt. Het hebben van een burn-out is echt iets wat je niet wilt en daarom is het goed dat je hier echt aandacht aan besteed.

Burn-out coach Den Haag

Burn out

Een burn-out is eigenlijk een fysiologische aandoening waarbij de personeel emotioneel en fysiek uitgeput en verzwakt is en weinig tot niets kan presteren. Dit heeft vervolgens gevolgen op het werkleven en privéleven. 

 

Waardoor ontstaat een burn-out? 

Een burn-out bestaat min of meer uit drie samenhangende verschijnselen, dit zijn uitputting van het menselijk lichaam, cynisme (afstand hebben van het werk en eventuele collega’s waar een afstand tussen is) en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Te veel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een gevoelige persoonlijkheid met gemiddeld meer verantwoordelijkheid en de eventuele sterke neiging om perfectionistisch te werk willen gaan zouden risicofactoren zijn.

 

Verschil met andere aandoeningen 

Een burn-out heeft een duidelijk verschil met andere aandoeningen die vaker voorkomen. Neem bijvoorbeeld een depressie, een depressie komt ook vaak voor in werkend Nederland. Het verschil tussen een depressie en een burn-out is dat bij een depressie alle vormen van motivatie wegvallen en daarnaast kan je je dan nergens meer op verheugen. Bij een burn-out is dit niet het geval. Een burn-out is erg specifiek en vaak snel te herkennen bij mensen. 

 

Burn-out coach Den Haag

Een burn-out coach Den Haag helpt je van een eventuele burn-out af te komen en de kans op een volgende burn-out te voorkomen. De Burn-out coach Den Haag zal gesprekken voeren en verschillende opdrachten en therapieën ondergaan met je.

 

Meting van burn-out

Of mensen aan burn-out lijden wordt vaak vastgesteld met verschillende psychologische attributen. Denk hierbij aan de door Maslach ontwikkelde Maslach Burn-out Inventory. Deze vragenlijst bevat ongeveer twintig verschillende vragen die betrekking hebben op de drie door haar onderscheiden dimensies van burn-out. De uitslag van de desbetreffende vragenlijst wordt vergeleken met die van allerlei verschillende normgroepen, dit is bestaande uit de scores van mensen die de lijst eerder hebben ingevuld. Op deze manier kan worden vastgesteld of de scores van een bepaalde persoon opvallend hoog (of laag) zijn ten opzichte van deze normgroep. Naast de Maslach Burn-out Inventory zijn er heel veel verschillende en andere vragenlijsten in omloop. Het mooist meegenomen voordeel van deze andere vragenlijsten is dat ze vrij van copyrights te gebruiken zijn.

 

Of je een burn-out hebt weet je vaak zelf ook wel, je merkt dit. Als dit niet het geval is kunnen andere mensen je hierop wijzen en kun je dit dus verhelpen. De beste manier hiervoor is toch wel het gebruik maken van een burn-out coach Den Haag. 

Psychosociale hulpverlening

Een tamelijk nieuwe tak van hulpverlening is de psychosociale hulpverlening; deze manier van hulpverlening houdt een beetje het midden tussen psychotherapie en maatschappelijk werk. Persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënt – in relatie tot functioneren in de normale en in de werkomgeving- staat daarbij centraal.

Psychologie maar ook spirituele zaken

Tijdens psychosociale therapie kunnen zaken als psychologie maar ook spirituele zaken aan bod komen. In de psychosociale hulpverlening is welzijn strikt gekoppeld aan de kans om helemaal jezelf te zijn én om je door te ontwikkelen. Die ontwikkeling hapert als iemand te maken krijgt met pijnlijke of traumatische gebeurtenissen of als iemand moeilijke vragen beantwoorden moet over deze onderwerpen. Is dit het geval, dan kan verwarring ontstaan, kan zich stress voordoen en kunnen bovendien gevoelens van onmacht, eenzaamheid, onzekerheid en zelfs angst ontstaan. Mensen worden letterlijk ziek, lopen helemaal vast en zijn niet langer in staat om normaal te functioneren.

Aansluiten bij mogelijkheden en behoeften van de cliënt

Psychosociale hulpverlening gaat met deze klachten aan de slag, net als met de problemen die in het verlengde van de klachten (vrijwel altijd) om de hoek komen kijken. Daarbij zal de hulpverlener zich tijdens het begeleidingsproces zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt en bij de specifieke behoeften van mensen die met deze klachten te kampen hebben. In alle gevallen blijft de cliënt zelf aan het roer van zijn leven, vandaar dat ook gesproken wordt van een begeleidingstraject en minder vaak van een behandelplan.

‘Je bent niet meer de oude’

Ondanks dat er sprake is van begeleiding en de cliënt zelf de regie over zijn of haar leven houdt, is begeleiding wel iets waar niet al te lang mee gewacht moet worden en het simpelweg de enige manie om de problemen achter je te laten. Mensen kunnen namelijk last blijven houden van de angsten en stress en zo in een sterke neerwaartse spiraal terechtkomen. Om je heen zullen mensen dit zeker gaan opmerken en je vaker dan gebruikelijk is vragen wat er met je aan de hand is en zeggen dat je ‘anders bent’ of dat je ‘niet meer de oude bent’. Het zijn duidelijke signalen dat gespecialiseerde begeleiding echt gewenst is en dat je ondersteuning behoeft. Krijg je die begeleiding niet, dan is het buitengewoon moeilijk om op eigen kracht de problemen nog lang het hoofd te bieden, met soms verstrekkende consequenties voor iemand carrière of leven.

Meer informatie over dit onderwerp vind je door op deze link te klikken!

Een bezoek aan de haptonoom

Haptonomie is een goede manier om bepaalde klachten aan te pakken. Bij haptotherapie is aanraking tussen de patiënt en de haptonoom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een aanraking roept bij de meeste mensen gevoelens op. Wat je voelt en je gedachtes sluiten natuurlijk op elkaar aan. De haptonoom gebruikt aanraking daarom om je te behandelen. Haptonomie is een bewezen techniek. Bij de meeste verzekeraars ben je daarom verzekerd als je haptotherapie nodig hebt. Uiteraard moet je wel je eigen risico betalen. Haptotherapie is ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw. De techniek is bedacht door Frans Veldman.

Wanneer heb je haptotherapie nodig?

Haptonomie wordt bij veel klachten ingezet. Zo is de techniek bijvoorbeeld effectief bij een burn-out, maar ook bij andere vormen van stress. Verder wordt de techniek onder andere gebruikt bij oververmoeidheid, trauma’s en depressie. Er zijn dus zeer veel problemen waarbij haptotherapie kan helpen! Wanneer je de haptonoom bezoekt is het belangrijk dat je uitlegt van welke problemen je last hebt. De haptonoom zal vervolgens bepalen welke technieken hij of zij moet gebruiken om je te behandelen. De meeste mensen ervaren dat haptotherapie zeer goed werkt. Het is dus zeker de moeite waard om dit eens te proberen wanneer je last hebt van bepaalde problemen.

Er zijn in Nederland veel verschillende haptonomen. Het is belangrijk dat jij de behandeling krijgt van een haptonoom waarbij jij je prettig voelt. Het is daarom aan te raden om goed onderzoek te doen naar verschillende haptonomen voordat jij ergens behandelingen gaat volgen. De kans is groot dat er ook in de buurt van jouw woonplaats diverse haptonomen te vinden zijn. Maak dus nooit een overhaaste beslissing, maar zoek een haptonoom waarbij jij je prettig voelt! Dit is natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat de behandeling effectief is.

Zelf haptonoom worden

Ben jij erg geïnteresseerd in haptonomie en houd je ervan om mensen te helpen? Dan kan het een goed idee zijn om haptonoom te worden. Aan een academie voor haptonomie kan je een opleiding volgen. Je wordt dan opgeleid tot haptonoom. Je leert aan de academie voor haptonomie alle technieken die gebruikt worden tijdens haptotherapie. Bovendien leer je exact tegen wat voor problemen de technieken werken en hoe jij je cliënten optimaal kunt helpen. Nadat je de opleiding hebt afgerond kan jij aan de slag als haptonoom. Als je altijd al graag mensen hebt willen helpen, dan is het zeker een aanrader om deze opleiding te volgen!


Wanneer je vroeger gepest bent

Mensen die vroeger gepest zijn hebben vaak meer behoefte aan depressiebehandeling dan mensen die niet gepest zijn. Dit bewijst maar weer eens hoe schadelijk pestgedrag op jonge leeftijd kan zijn voor de slachtoffers! Veel slachtoffers dragen de gevolgen nog jarenlang met zich mee. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van je leven! Na verloop van tijd wordt het belangrijk om verder te gaan met je leven. Mensen die gepest zijn hebben na jaren vaak nog een verminderd zelfbeeld. Dit is een probleem dat aangepakt moet worden. Een slecht zelfbeeld zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen bang zijn voor sociaal contact, geen behoefte hebben aan een baan en uiteindelijk zelfs depressief  kunnen worden. Herken jij jezelf in dit beeld? Dan kunnen wij je erg aanraden om depressiebehandeling te volgen.

Depressie behandeling is essentieel wanneer je depressief bent. Een depressie zal zonder hulp namelijk niet snel overgaan. De meeste mensen die last hebben van depressie wachten vaak te lang met het zoeken van hulp. Zij schamen zich bijvoorbeeld voor het feit dat ze depressief zijn. Veel mensen willen dit zelf niet erkennen of willen het hier met vrienden en familie niet over hebben. Het is echter wel aan te raden om met iemand over deze gevoelens te praten. Een depressie behandeling bij een expert is zeker aan te raden. Wanneer je eerst met vrienden of familie praat wordt deze stap al een stuk eenvoudiger.

Depressie behandeling voor mensen die vroeger gepest zijn

Mensen die in hun jeugd gepest zijn zitten vaak nog een lange tijd met de gevolgen. Zo hebben zij bijvoorbeeld minder vertrouwen in anderen en zonderen ze zich eerder af. Een depressiebehandeling helpt mensen om weer positiever te gaan denken. Tijdens een depressie ben je ver van productief, het liefste zou je zelfs de hele dag op bed liggen! Het is belangrijk dat je weer zin krijgt om dingen te gaan ondernemen. Ook sociaal contact is uiteraard erg belangrijk. Niet iedereen heeft natuurlijk slechte bedoelingen!

Een depressiebehandeling kan je bij veel verschillende instanties krijgen. Het is hierbij belangrijk dat je de therapeut echt vertelt wat je precies voelt. Op deze manier kunnen ze je hier goed helpen. Aan het begin zal dit spannend klinken, maar een therapeut is ervoor opgeleid om te zorgen dat jij je op je gemak voelt! Een depressiebehandeling is daarom lang niet zo spannend als dit klinkt en kan bijzonder effectief zijn.

Hulp inschakelen van een loopbaancoach

Met plezier naar je werk gaan is iets dat ervoor zorgt dat het leven een stuk leuker is. Wanneer je werk niet leuk is, dan zal dit voor een hoop frustratie zorgen. Zorg er daarom voor dat je een baan hebt waar je veel plezier in hebt. Natuurlijk kan het erg moeilijk zijn om een ander beroep uit te oefenen. Zeker als je al erg lang in dezelfde branche actief bent en je hier veel kennis over hebt. Mocht jij het lastig vinden om zelf deze keuze te maken en heb jij hier hulp bij nodig? Dan zijn er genoeg mensen die jou hierbij kunnen helpen. Zo kan een loopbaancoach jou bijvoorbeeld helpen bij een verandering in je carrière.

Een loopbaancoach kan namelijk met jou kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Buiten dat brengt zo’n coach in de meeste gevallen ook erg goed in kaart waar jij goed in bent. Samen met de coach kan je namelijk op een rijtje zetten waar jij nou eigenlijk precies goed en slecht in bent. Aan de hand van deze analyse kan je vervolgens gaan kijken naar wat je zou kunnen doen. Uiteraard hoort omscholing hier dan ook vaak bij.

Hulp inschakelen van een loopbaancoach zorgt voor verandering!

Een loopbaancoach is er niet alleen voor jou als jij er zelf voor kiest om van baan of van vakgebied te wisselen. Het kan namelijk ook zo zijn dat jij je werk niet meer kunt doen. Mocht jij bijvoorbeeld fysiek werk doen en erg veel lichamelijke klachten hebben waardoor je niet meer kunt werken, dan is de coach er ook voor jou. Je kunt dan samen gaan kijken naar waar jij nog meer goed in bent. Je kunt dan bijvoorbeeld de switch naar kantoor maken. Hierdoor heb je geen lichamelijke klachten meer en wordt het leven een stuk aangenamer!

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je ontslagen wordt en jij al een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Vaak is het dan lastiger om weer aan het werk te komen. Je zult je dan goed moeten oriënteren. Een loopbaancoach is de perfecte persoon die jou hierbij kan helpen. Mocht jij op zoek zijn naar zo’n coach? Neem dan eens een kijkje op het internet. Op het internet vind je namelijk een hoop aanbieders. Aan de hand van recensies en websites kan je dan bepalen welke coach het beste bij jou past