jongerencoach

Onderwijs ondersteuning

Leraren proberen altijd zo goed mogelijk les te geven en zo ook het beste uit het onderwijsaanbod te halen, dit doen zij door af te stemmen wat belangrijk is en wat achterwege gelaten kan worden. Je kunt immers niet verwachten van leerlingen ( welke leeftijd dan ook ) dat zij alles zullen onthouden wat de leraar uitlegt. Soms is dan ook onderwijs ondersteuning nodig om leerlingen te helpen die het wat moeilijker hebben dan anderen. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren en voor de een is het makkelijker dan voor een ander. Als een leraar ziet dat het een leerling het moeilijk heeft dan zal hij of zij de persoon in kwestie altijd proberen te helpen.

Wanneer extra hulp nodig is kan er ook gedacht worden aan een jongerencoach. Dit wordt eerst besproken met de leerkracht en een interne begeleider. Zij zullen gaan kijken wat voor hulp er precies nodig is en of er van buitenaf hulp moet komen. In het ergste geval kan er gedacht worden aan speciaal onderwijs, dit is echter voor de leerlingen die bij veel dingen begeleid moeten worden.
Zo is er in het onderwijs ondersteuning genoeg en kan er altijd aan een oplossing bedacht worden.

Jongerencoach

Wat doet een jongerencoach precies en waar is het goed voor? Alle ouders willen het beste voor hun kinderen en zorgen dat ze de beste hulp krijgen tijdens het naar school gaan alleen zoals hierboven al gezegd is het voor sommige leerlingen lastig om bepaalde dingen te doen of te leren.

Een jongerencoach helpt niet alleen leerlingen maar ook andere mensen die in het dagelijks leven een extra steuntje in de rug nodig hebben. Jongerencoaches bieden voornamelijk een luisterend oor wanneer iemand wat dwars zit bijvoorbeeld, maar een jongerencoach is er ook om jongeren een extra stimulus te geven. Dit doen zij enkel door het gebruiken van woorden en zo dus de persoon in kwestie te helpen. Ook zorgt hij of zij ervoor dat mensen die niet in hun vel het weer een beetje op de rit krijgen en weer positief verder kunnen in het leven.

Vaak heeft zo een jongerencoach zijn eigen leven goed op de rit maar ook snapt dat dit niet voor iedereen het geval is. Het is dus van belang dat een coach een luisterend oor kan bieden, advies kan geven waar nodig is en eventueel de persoon met andere problemen helpen. Het belangrijkste is dat de jongerencoach een goede klik heeft met de andere persoon, wanneer dit niet het geval is zal het lastig worden om iemand te begeleiden.

Relatietherapie voor een goede relatie

Relatietherapie zorgt ervoor dat veel relatieproblemen, op een goede en fijne manier worden opgelost. Het is natuurlijk erg vervelend, dat sommige relaties kapot gaan. Mensen die een relatie zitten zijn altijd mensen, die van elkaar houden. Elke relatie heeft natuurlijk ook problemen. Het is alleen dan wel de bedoeling, dat deze problemen op een juiste manier worden opgelost. Zodra dat namelijk niet gebeurt, kan de relatie kapot gaan. Een aantal dingen zijn dan ook erg belangrijk, bij het afhandelen van problemen.

Het is veel fijner om goed uit elkaar te gaan of om weer goed bij elkaar te komen. In plaats van slecht uit elkaar gaan of regelmatig bij en uit elkaar te komen. Het kan soms gebeuren dat een of beide partijen, er samen erg moeilijk uit kunnen komen. Dan wordt het zeker aangeraden, om op zoek te gaan naar relatietherapie. Er kunnen verschillende soorten relatieproblemen zijn.

Wat het meest voorkomt bij relatieproblemen, zijn communicatieproblemen. Een slechte communicatie, zorgt vaak voor veel vervelende situaties. Er kunnen binnen communicatieproblemen veel soorten oorzaken zijn. Veel mensen denken dat bij communicatie, alleen de inhoud erg van belang is. Dat is echter niet zo. Er komen namelijk nog veel meer dingen bij communicatie kijken. Respectvol zijn staat bij communicatie centraal. Alles wat overgebracht wordt moet respectvol zijn. Dit om problemen en irritaties te voorkomen.

RelatietherapieHet verbeteren van de relatie

Om de relatie te verbeteren, moet eerst de communicatie verbeterd worden. Met een goede communicatie, zal het namelijk mogelijk worden om problemen überhaupt uit te praten. Bij communicatie komen er verschillende dingen kijken. Een aantal dingen die erg van belang zijn bij communicatie zijn bijvoorbeeld, de manier waarop iets over wordt gebracht, de toon die gebruikt wordt, de non-verbale communicatie en de gezichtsuitdrukkingen.

Zodra de communicatie goed is, kan er daadwerkelijk ook goed gecommuniceerd worden. Het is belangrijk voor beide partijen, om te kijken wat nou de problemen precies zijn. Het is belangrijk om goed na te denken, over de dingen die storend zijn in de relatie. Alle irritaties, problemen en oorzaken van de ruzies moeten dus duidelijk zijn, voor de relatietherapie.

Bij de relatietherapie is het dan ook belangrijk, dat beide partijen ook goed en eerlijk naar elkaar gaan kijken. Dit is erg van belang, om de relatieproblemen op te kunnen lossen. Nadat dit allemaal duidelijk is, zullen er volgende stappen volgen binnen de relatietherapie. De relatieproblemen zullen namelijk besproken worden en er zullen oplossingen gezocht worden.

Meer over relatietherapie vind je hier.

Glazen plafond

Het feit dat vrouwen nog steeds niet zomaar doorstromen naar bestuursfuncties in het bedrijfsleven wordt veroorzaakt door het zogenaamde glazen plafond. Het begrip glazen plafond kreeg gestalte in de jaren tachtig en staat voor de metafoor die een onzichtbare hindernis aanduidt. Dit fenomeen wordt glazen plafond genoemd omdat je het kunt onderscheiden van zichtbare belemmeringen als bijvoorbeeld minder ervaring en opleiding van een vrouw ten opzichte van een man.

Glazen plafond vrouwen

Aantal topvrouwen is laag

Het glazen plafond is er de oorzaak van dat het aantal topvrouwen nog steeds laag is in ons land. Er zijn een aantal oorzaken bekend die een glazen plafond creëren, zoals daar is dat vrouwen minder kans hebben bij werving en selectie. Gebleken is dat werkgevers nog steeds eerder mannen uitnodigen dan vrouwen. Dit werd aangetoond door een identieke brief te ondertekenen door een vrouw en een man. In het merendeel van de gevallen werd de man wel uitgenodigd en de vrouw niet. Die botste weer eens tegen het glazen plafond.

Cultuur van deeltijdwerk

Wat ook meespeelt in het glazen plafond is de cultuur van deeltijdwerk. Omdat nog steeds het merendeel van de vrouwen de keuze maakt om in deeltijd te gaan werken, helpt dit niet het aantal vrouwelijke managers te verhogen. Dit komt ook omdat er overdreven waarde wordt gehecht aan werkervaring en dat hebben mannen die fulltime werken nou eenmaal meer. Ook schijnt het feit dat er rekening gehouden wordt met eventueel zwangerschap van de vrouw, ook dat maakt dat de vrouw tegen het glazen plafond botst.

Gebrek aan ambitie

Gebleken is verder dat vrouwen zelf ook aandeel hebben in het glazen plafond vanwege een gebrek aan ambitie en het niet benutten van de kansen die ze krijgen. Zeker in de afrondende fase van een eventuele aanstelling blijken vrouwen bedachtzaam en hebben ze een negatieve kijk op zichzelf. Ze stellen allerlei vragen en benoemen dingen zie ze wellicht minder goed beheersen. Juist door zo te handelen verdikken ze zelf het glazen plafond.

Minder risico

Het glazen plafond blijft ook bestaan omdat blijkt dat werkgevers minder snel risico nemen als het gaat om het aanstellen van een vrouw als baas. In de praktijk is gebleken dat vrouwen meer dan mannen moeten bewijzen een leidinggevende functie aan te kunnen. Terwijl er over de vrouw wordt gezegd dat ‘ze er nog niet aan toe is’ wordt over mannen met dezelfde kwaliteiten gezegd dat ‘ze het hem wel zien doen’. De vrouw wordt dan andermaal geconfronteerd met wat het glazen plafond genoemd wordt. Een niet zichtbare en vaak ook onneembare hindernis voor vrouwen om de top te bereiken.

Bekijk hier meer informatie over executive coaching.

Informatie over ayurvedische therapeut

‘De wetenschap of kunst van het leven’. Dat is de letterlijke vertaling van Ayurveda, dat zich richt op het zo gezond mogelijk door het leven gaan. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door met jezelf in balans te komen. De door de Ayurvedische therapeut gegeven behandelingen gelden als officieel wetenschappelijk en zijn geaccrediteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is ook de reden dat toch heel veel verzekeraars de behandelingen van de Ayurvedische therapeut vergoeden.

Ayurveda is volledig gestoeld op de menselijke maat

Ayurveda is de oudste bekende geneeswijze en is volledig gestoeld op de menselijke maat. Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke kruiden die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van leven. Met behulp van de Ayurvedische therapeut richt jij je op de bron van een eventueel probleem om zo het lichaam te ontdoen van afvalstoffen om zo te ontslakken en de eigen weerstand te verhogen.

ayurvedische therapeut

Ade oudste holistische geneeskunst ter wereld

Ayurveda is afkomstig uit India en geldt in elk geval als de oudste holistische geneeskunst ter wereld. Geschat wordt dat het werk dat de Ayurvedische therapeut verricht al tenminste vijfduizend jaren oud is. Ayurvedische therapie moet vooral de balans in je lichaam terugbrengen, dus ook de balans in geest en ziel. Ayurveda baseert zich op drie bio-energetische krachten, de basis voor levende organismen: Vata, Pitta en Kapha. Dit staat voor respectievelijk de kracht van beweging, de kracht van transformatie en de kracht van structuur.

Metabole verstoringen, allergieën en aan stress gerelateerde klachten

De behandelingen van de Ayurvedische therapeut kunnen ingezet worden bij diverse klachten en ziekten zoals metabole verstoringen, een allergie of sterk aan stress gerelateerde klachten. Bij een Ayurvedische behandeling wordt massage ingezet en gebruik je bovendien door de Ayurvedische therapeut voorgeschreven voeding. De Ayurvedische therapeut werkt nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en biedt ook de moderne samenleving nog steeds houvast alsmede een wetenschappelijk onderbouwde basis voor een holistische benadering.

Met speciale dank aan arts Mohana Kumari

De uitgebreide toepassingsmogelijkheden van Ayurveda kwamen eigenlijk pas in 2010 helder aan het licht via de daarvoor volkomen terecht onderscheiden arts Mohana Kumari die de wereld kennis liet maken met Ayurveda en de mogelijkheden die het biedt bij de bestrijding van verschillende kwalen en ziekten. De arts beschreef met name voeding en specifieke kruiden op basis van toepassingen die in geen enkel ander boek te vinden zijn. De wereld is de arts daarvoor enorm veel dank verschuldigd.

Leer meer over ayurvedische therapie

Scheiden en nu, hoe gaan jullie verder?

Zijn jij en je partner van plan om te scheiden? Dan is het wel belangrijk om na te gaan hoe jullie beiden verder gaan. Kunnen jij en je (ex)partner nog wel goed met elkaar spreken? Dan scheelt dit al heel erg veel. Soms is het niet noodzakelijk dat er nog gesproken wordt, maar in bepaalde situaties is dit lastiger. Hebben jullie bijvoorbeeld kinderen? Dan zullen jullie elkaar af en toe moeten blijven zien. Aan het begin kan dit erg lastig zijn, vooral als de scheiding gepaard is met ruzie, maar na verloop van tijd wordt dit vaak gemakkelijker. Vaak heeft de scheiding ook een financieel gedeelte. Wie krijgt welke spullen, het huis en hoeveel geld is van ieder? Dit zijn erg lastige vraagstukken.

 

De kinderen

Scheiden en nuOm te beginnen is het erg belangrijk dat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding. Het is natuurlijk niet te voorkomen dat kinderen merken dat er sprake is van een scheiding. In het leven van het kind zal nou eenmaal veel veranderen en hier kunnen jullie weinig aan doen. Het is echter belangrijk dat je ook bedenkt dat het voor het kind erg moeilijk is. Het is dan ook van groot belang dat de ruzies niet uitgevochten worden over de rug van jullie kind. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden als het om het kind gaat.

 

De financiële middelen

Ook als het op de financiële middel aankomt, denken ouders vaak “scheiden en nu?’. Het is lastig om alles eerlijk te verdelen. Gelukkig is het meestal wettelijk bepaald wie de eigenaar van de spullen is. Heb jij iets met je eigen rekening gekocht? Dan is dit waarschijnlijk jouw eigendom. Soms kan er echter onenigheid ontstaan. Als de gemoederen echt heel hoog oplopen dan kan via de rechter bepaald worden wie wat krijgt.

 

Werk jij met je partner?

Het komt ook vaak voor dat partners collega’s zijn. Het is belangrijk dat de organisatie professioneel blijft. Gaat de scheiding ten koste van de organisatie? Dan moet er een organisatiecoach ingehuurd worden. De organisatiecoach is iemand die organisaties begeleidt om de interne structuur en andere zaken te verbeteren. Bij problemen zoals een scheiding tussen twee collega’s kan het soms ook verstandig zijn om een organisatiecoach in te huren. Dit geldt al helemaal als beide partners eigenaar zijn van de onderneming. Er moet dan goed nagedacht worden o

Gedragscoach

Een gedragscoach kan op verschillende manieren iemand helpen. Het kan zijn dat je door een lastige periode heen moet komen of dat het verwerken van problemen moeilijk gaat en je er last van hebt. Een gedragscoach zal gaan proberen het probleem te zoeken en deze vervolgens te verhelpen. Het is vaak lastig om te bepalen wie of wat je moet inschakelen om dit probleem tegen te gaan, een psycholoog zal vast hetzelfde doen zou je denken maar er zit een verschil tussen deze twee beroepen. Een gedragscoach en een therapeut luisteren allebei en praten met de persoon over wat er mis is. Het uiteindelijke doel waar zij naar streven is zorgen voor een verandering in het gedrag, dit is echter wel lastig want vanaf jongs af aan is dit al aangeleerd en is het dus moeilijk om dit te veranderen als gedragscoach/therapeut zijnde.

Achtergronden

Een psycholoog heeft vrijwel altijd een hbo of universitaire psychologie opleiding gevolgd, vaak kiezen zij er dan ook voor om een vervolgopleiding te doen om zo nog meer kennis op te doen. Iedereen mag zich een psycholoog noemen, het is dan vaak ook fijn als je weet dat jouw psycholoog een aantal opleidingen van hoog niveau heeft gedaan. Als psycholoog kun je worden opgenomen in een BIG register, dit is een register waar psychologen wél beschermd zijn. Dit betekent dat zij namelijk aan de aanvullende eisen voldoen, een academische studie hebben gevolgd en afgerond hebben en zo een erkenning hebben verkregen. Een psycholoog studeert vaak theoretische studie waar een gedragscoach juist een praktische en meer op ervaring gerichte opleidingen te vinden zijn.

Net zoals de psycholoog is het beroep van onder andere een gedragscoach niet beschermd in Nederland. Op het gebied van coaching zijn er tig opleidingen die je kunt volgen en zo moet je dus specifiek weten welk beroep je nou precies wilt uitoefenen. Er zijn verschillende beroepsverenigingen die ervoor zorgen dat kwaliteit coaches een goed beeld over zich krijgen en dat is uiteraard erg belangrijk als coach zijnde.

Soort behandeling

Een psycholoog gaat in op het theoretische gedeelte, hier staat het praten over het probleem centraal zodat er gezocht kan worden naar een oplossing. Hier wordt er gezocht naar problemen zoals depressie of trauma’s. Een gedragscoach gaat meer in op het inleven van de persoon om zo samen het probleem te verhelpen. Dit is een vorm van professionele begeleiding waar de coach en de cliënt allebei centraal staan.

Meer over gedragscoaching vind je hier!

Osteopathie baby kan een uitstekende oplossing zijn!

Heb jij al eens gehoord van osteopathie baby? Vrijwel alle weefsels in het lichaam kunnen bewegen tot op bepaalde hoogte. Als weefsels minder beweeglijker worden, dan is dit nadelig voor de gezondheid. Het is uiteraard ook minder prettig als het weefsel niet zo beweeglijk meer is. Dit is ook de gedachtegang achter osteopathie. Dit is een alternatieve geneeswijze. De weefsels die minder beweeglijk zijn worden goed opgespoord en herkend. Vervolgens kunnen deze behandeld worden, zodat de patiënt zich weer beter gaat voelen. In veel landen is osteopathie een erkende geneeswijze geworden. Denk bijvoorbeeld maar aan Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. In Nederland is deze geneeswijze nog niet zolang geïntroduceerd vergeleken met deze landen. De geneeswijze is hier ook nog niet erkend, maar dit is in landen zoals Engeland en de VS natuurlijk niet voor niks wel gebeurd. Naar verwachting zal het niet lang meer duren voordat osteopathie ook in Nederland een erkende behandeling is.

Osteopathie kan een baby stoppen met het huilen

Baby’s kunnen niet goed communiceren en zullen gaan huilen als ze iets aan willen geven. Als een baby echt ontzettend veel huilt, dan moet er uitgezocht worden wat er precies mis is. In veel gevallen kan osteopathie baby een oplossing zijn. Door middel van deze behandeling kan het weefsel van de baby weer beweeglijker worden. De baby zit hierdoor weer lekkerder in zijn of haar vel. Het gevolg hiervan is dat het huilen verminderd wordt. Deze behandeling is dus zowel voor baby als voor de ouders bijzonder prettig.

Ben jij geïnteresseerd in deze geneeswijze? Dan is het verstandig om je eens te verdiepen in wie de behandeling allemaal uit kunnen voeren. Het is uiteraard wel belangrijk dat er voor een betrouwbare en ervaren behandelaar gekozen wordt. Op deze manier kan je er vrij zeker van zijn dat de baby er echt baat bij heeft. Als de baby stopt met huilen, dan heeft dit natuurlijk ook erg veel voordeel voor jou.

Hoe duur is osteopathie?

Een baby helpen met een osteopathie behandeling hoeft niet extreem veel te kosten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat dit je een fortuin kost. De meeste ouders vinden de behandeling het geld absoluut waard. Dit geldt natuurlijk al helemaal als de baby ook daadwerkelijk minder gaat huilen dankzij de behandeling. Voor de meeste ouders is de behandeling dus ook echt een fortuin waard, maar gelukkig kost het lang niet zoveel.

Voetreflexologie voor een overspannen behandeling

Als je last hebt van stress, overspannenheid of een burn-out is de behandeling voetreflexologie misschien wel een perfecte oplossing voor jou. Deze behandeling is een oude vorm van een massage, wat vermoedelijk is ontstaan in India of China. Door het last hebben van diverse klachten kan deze behandeling heel effectief voor het lichaam of de geest zijn. Ook verbeterd door voetreflexologie de doorstroming van het bloed, energie en de lymfe. De therapie is ook vooral gericht op het stimuleren van het zelfgenezende vermogen van de mens. Heb je het over een gezond lichaam, dan is een goede balans van het lichaam en de geest heel belangrijk. Mag er dan een probleem zijn, zoals een verstoring. Dan lost het lichaam meestal zulke problemen zelf op. Gebeurd dat niet, dan is dat door een blokkade. Zo een blokkade kan door veel oorzaken voorkomen, zoals door een verkeerde werkhouding, werkdruk, door verkeerde voeding of door psychische klachten. Hierdoor is het lichaam niet meer in staat om het allemaal zelf op te lossen en kan daarvoor een overspannen behandeling met behulp van voetreflexologie gedaan worden.

Wat wordt er tijdens zo een overspannen behandeling gedaan?

Tijdens zo een behandeling worden de reflexen bewerkt. Op de voeten worden alle zenuwen, organen en spieren helemaal gereflecteerd. Niet alleen de voet wordt behandeld maar ook meteen het onderbeen van de mens. Met behulp van het reflecteren kunnen de blokkades en de aanwezige spanningen worden weggehaald of verminderd. Hierdoor kan het lichaam weer helemaal in balans komen en zelf weer herstellen. Zo ontstaat het proces van een genezing. Tijdens zo een behandeling is het ook een moment waar je helemaal tot ontspanning komt en heeft het ook een veel beter effect op het lichaam. De overspannen behandeling kan ook gecombineerd worden met andere verschillende behandelingen. Vooral als je klachten heel erg zijn is het een groot advies om een aan de slag te gaan met de behandeling van voetreflexologie.

Redenen waarom voetreflexologie zo gezond is

Een groot voordeel is dat deze behandeling je laat ontspannen en je stress een heel stuk verminderd. Het kan je pijn stillen en je een boost geven voor je afweer. Je krijgt er een betere nachtrust door en het verbetert de doorbloeding van je lichaam. Ook kan het een groot effect hebben op je humeur, en kan je een grote oppepper krijgen. Wacht niet lang en probeer deze behandeling uit en misschien is het wel een goede hulp voor jou.

voetreflexologie

Familieopstellingen werkt

Door met de familie mee te doen aan een dergelijke opstelling neem je de familie onder de loep. Dit kan wel tot enkele generaties terug. Veel mensen geloven er niet in en vinden het maar mysterieus, maar het werkt echt. Hierdoor kun je inzicht krijgen in eventuele verstoringen die leiden tot persoonlijke familieproblemen. Maar hoe werkt het nou eigenlijk? Hieronder tref je meer aan over de familieopstelling en de werkelijke werking hiervan. Daarnaast is het ook verstandig om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Ook hierover zullen we je hieronder het een en ander vertellen. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je eenvoudig contact opnemen met een specialist in opstellingen.

Hoe werkt een dergelijke formatie nou precies?

Gedurende een formatie wordt er gevraagd of personen de plek van de persoon waar het conflict mee is kunnen innemen. Hierbij wordt er dus een soort toneelspel gecreëerd om zodoende te kijken hoe het daadwerkelijk gaat. Hierdoor krijg je meer inzicht in de verbindingen en verhoudingen. Het is dus echt een aanrader om te kijken hoe andere denken en reageren op bepaalde uitingen. Daarnaast is het ook aan te raden om met de gehele familie eens een dergelijke opstelling bij te wonen. Hierdoor kun je eventuele familieproblemen voorkomen. Er zijn namelijk steeds meer problemen en dit is natuurlijk erg zonde van de relatie onderling. Wist je dat in bijna elke familie onderling wel slechte verhoudingen zijn? Dit is natuurlijk erg ongemakkelijk bij een dag zoals kerst. Voorkom zulke ongemakkelijkheden en neem deel aan een familieopstelling.

 

Ga met elkaar in gesprek

Na een familieopstelling is het ook verstandig om eens met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Hierbij is evaluatie zeker een aanrader. Hierdoor kun je met elkaar bekijken wat er besproken is en kan er eventueel samen naar een oplossing gezocht worden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat deze vorm van opstellingen echt werkt. Geef dus de hoop niet op en ga in gesprek met elkaar me inachtneming de resultaten van de opstelling. Je kunt er ook voor kiezen om eerst met elkaar in gesprek te gaan voordat je deelneemt aan een opstelling. Echter, hebben onderzoeken aangetoond dat dit niet effect is. Hierbij is het beste om eerst deel te nemen aan een familieopstelling. Indien je in Google de onderzoeken Googled, dan vindt je de betreffende onderzoeken meteen.

Bezoek een seksuoloog

Het hebben van seks is een primaire levensbehoefte van de mens. Eigenlijk kan een mens niet zonder seks en daarom is het belangrijk dat je regelmatig seks hebt. Buiten dat is het hebben van seks ook noodzakelijk voor het bestaan van de mens. Mocht jij de laatste tijd het gevoel hebben dat je geen behoefte hebt aan seks? Dan hoeft dit uiteraard geen probleem te zijn. Vrijwel iedereen heeft zo zijn of haar periodes waarin er minder zin in seks is.

Mocht jij dit al geruime tijd hebben, dan is het misschien wel verstandig om een seksuoloog te bezoeken. Een seksuoloog kan samen met jou op zoek gaan naar het probleem. Dit kan een onschuldig probleem zijn, echter kan dit ook komen door een bepaalde gebeurtenis in het verleden. Bepaalde gebeurtenissen op seksueel gebied kunnen ervoor zorgen dat de zin in seks nooit meer terugkomt. Zeker als dit een traumatische gebeurtenis is, dan is het van groot belang dat je hier met iemand over gaat praten.

Geen zin om te vrijen

Een seksuoloog is er voor jou als jij geen zin hebt om te vrijen. Seks is voor veel mensen een gevoelig onderwerp. Over het algemeen wordt er weinig over gepraat en dit is eigenlijk helemaal niet nodig. Seks is een belangrijk onderdeel in het leven van de mens. Echter is het wel begrijpelijk dat als jij geen zin hebt om te vrijen dit niet met iedereen deelt. Juist daarom is een bezoek aan een seksuoloog absoluut een aanrader. Dit is een expert en deze expert zal de vinger op de zere plek leggen. Dit zal er uiteindelijk in resulteren dat jij gewoon weer zin krijgt om te vrijen. Buiten dat kan jij hierdoor een punt zetten achter dingen die in het verleden gebeurd zijn.

Seksuoloog Almere

Een punt zetten achter een bepaalde gebeurtenis op het gebied van seks zal voor een enorm goed gevoel zorgen. Mocht jij nog op zoek zijn naar een persoon die jou hierbij kan helpen, neem dan eens een kijkje op het internet. Tegenwoordig zijn er veel aanbieders die een website hebben. Zo kan je zelf even rustig kijken naar wat deze partij voor jou kan betekenen. Zo vind je op de meeste websites veel informatie over de werkwijze. Ben jij benieuwd of deze werkwijze ook echt werkt? Dan heb je ook nog de mogelijkheid om recensies te lezen.